Şehitler Kervanı 7

76. Çiçektir Şehid 
 
Dava dağlarının bozkırlarında
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid
Şehadetin taşlı toz yollarında
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid
 
O her zaman kavga meydanlarında
Yanmayan İbrahim Nemrutlarında
Yaz bahar demedi kış aylarında
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid
 
Hüseyinin susuz kaldığı çölde
Zeynebin feryatlar ettiği yerde
Allah’a arzuhal edilen dilde
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid
 
Şehid Veysi şehid Ata Batmanda
Bu her iki yiğit İslam uğrunda
Dökülmüş kanları gül yanağında
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid
 
Her kurşun bir çiçek devrim var kanda
Şehidler ölmezler müjde Kur-an’da
Mazlumlar ölünce kara toprakta
Açar çiçek çiçek çiçektir şehid   (Şehitler Kervanı 7/1)
 


 77. Şehid Bilal ile Metin 
 
Özgürlüğe uçan şehidler şahid
Küfrün örtüsüne kardeleniz biz
İşkencede tekbir zindanlar şahid
Kutlu bir sevdanın aşığıyız biz
 
Buğün gökte sis var hava bulanık
Nifak kalpten taşıp çevreyi sarmış
Mızrağın ucunda ayetler tanık
Sanki bir kez daha bunlar yaşanmış
 
İhanet yollarda dişler sivrilmiş
Kurşunlar kurşunlar mümin yüzlere
Bilal ile Metin güller ezilmiş
Kan aktı kıvılcım vurdu gözlere
 
Hizbullahi çığlık sisi dağıttı
Şehadet yüzünü açtı nifağın
Kanınız kıyama bereket kattı
Bilal ile Metin buluşmak yakın
 
Rabbimiz toprağı kanla suladık
Ahde sadık kaldık suskun durmadık
Korku putlarını tekbirle kırdık
Bilal ile Metin kan ile şahid   (Şehitler Kervanı 7/2)
 


 78. Şehid Fahrettin 
 
Ey Batman suskun yası toprağı
Bağrında bir yiğit şehid Fahrettin
Şehadet hedefi Kur-an azığı
Kucakladın bir aziz şehid Fahrettin
 
Küfrün karşısında yıkılmaz kale
Cihad bahçesinde yetişen lale
Şehadet aşkıyla geldi bu hale
Direniş destanı şehid Fahrettin
 
Hicretler yaşadı o genç yaşında
İmanla direndi zulüm altında
Şehadet kurşunla parlar alnında
Kıyamın öfkesi şehid Fahrettin
 
Nifak yüzündeki maskeyi açtı
Hizbullahi ere kurşunlar saçtı
Direniş görünce gizlendi kaçtı
Kanınla dirildin şehid Fahrettin
 
İhanet hesabı köpüktü bitti
Azgınlar kafirin yolundan gitti
Zalimin peşinden imanda yitti
İlk hedef sen oldun şehid Fahrettin
 
Göz yaşıyla sana verilen sözler
Bilki unutulmaz demekte gençler
Peşinde şehadet yolunu bekler
Sen iftiharımız şehid Fahrettin  (Şehitler Kervanı 7/3)
 

79. Nur İle Doldu 
 
Ey şeriyat yoluna şehid düşen kardeşler
Kanla sulanan fidan büyüdü müjde size
Gözleri ateş gibi yüreklerinde volkan
Küfrü zelil edenler geçmekte yerinize
 
Ey Hizbullahi şehid kan ile küfrü boğdun
Kürdistanın bağrını bir nur ile doldurdun
 
Ölüm kaçıp koyboldu Hizbullahi gelince
Küfrün kalbine korku bir aylık mesafede
Yeryüzü dar geliyor Hizbullahı görünce
Mümin Allah’a koşar kafir kaçar ölümden
 
Ey Hizbullahi şehid kan ile küfrü boğdun
Kürdistanın bağrını bir nur ile doldurdun
 
Siz şerbeti içerken içimizde özlem ile
Baktık kızaran ufka bir güneş habercisi
Ellerimiz havada and içtik tekbirlerle
Ya şeriat gelecek ya şehadet müjdesi
 
Ey Hizbullahi şehid kan ile küfrü boğdun
Kürdistanın bağrını bir nur ile doldurdun  (Şehitler Kervanı 7/4)
 


80. Kur-an’ın Şehidleri
Selam sevgi bağının kahraman neferleri
Zulüm tuğyan çağının aydınlık çehreleri
Şehid Ziya, Süleyman islamın şehidleri
Hüseyin, Yusuf, Nesim Kur-an’ın şehidleri
 
Yıktınız zulumatı zifiri geceleri
Nurlu bir yol açtınız ey Kur-an şehidleri
Şehid Ziya, Süleyman islamın şehidleri
Hüseyin, Yusuf, Nesim Kur-an’ın şehidleri
 
İdil,Cizre, Silopi şehadetin mektebi
Diyarbakır’ın gülü unutmadık Recebi
Şehid Ziya, Süleyman islamın şehidleri
Hüseyin, Yusuf, Nesim Kur-an’ın şehidleri
 
Bingöl Törek köyünde cami medresesinde
Süleyman ile Ziya şehadet müjdesinde
Şehid Ziya, Süleyman islamın şehidleri
Hüseyin, Yusuf, Nesim Kur-an’ın şehidleri  (Şehitler Kervanı 7/5)
 


 81. Şehid Selçuk
 Ey aziz şehidimiz güneş oldun bizlere
Kan verdin bahçelere güllere sümbüllere
Bağrında Kürdistan’ın yeşerdi şehid Selçuk
Diyarbakır içinde can verdi (vuruldu) şehid Selçuk
 
Bir tufan bir kasırga küfre karşı eserdin
Bir Ömer Hamza gibi Bedirlere giderdin
Bağrında Kürdistan’ın yeşerdi şehid Selçuk
Diyarbakır içinde can verdi (vuruldu) şehid Selçuk
 
İman küfre karşıdır nifak imana karşı
Sen kafire vururken Yezidin eğik başı
Bağrında Kürdistan’ın yeşerdi şehid Selçuk
Diyarbakır içinde can verdi (vuruldu) şehid Selçuk
 
Yezid Hüseyine karşı şeytani kahramandır
Kandırdığı mazlumlar nefsine bir kurbandır
Selçuk’un şehadeti Yezidlere fermandır
Hür olmak isteyene bir çağrı bir dermandır  (Şehitler Kervanı 7/6)
 


 82. Mazlumun Öfkesi
 
Her yerde ihanet her yerde zulüm
Mazlumlar ağlıyor yaklaştı ölüm
Gözlerinde yaşlar yaralı gönlüm
Bir ayet bir güneş doğdu Hizbullah
 
Tarihe kazıdık biz direnişi
Mazlumun öfkeli yüzü Hizbullah
Yeniden başladı zulmün bitişi
Adalet yolunda rehber Hizbullah
 
Ataydı kurşundu küfrün kalbine
Aliydi şaşırdık direnişine
İbrahim hocayla nur iklimine
Merhaba diyordu yiğit Hizbullah
 
Tarihe kazıdık biz direnişi
Mazlumun öfkeli yüzü Hizbullah
Yeniden başladı zulmün bitişi
Adalet yolunda rehber Hizbullah
 
Bir koku yayıldı adı şehadet
Temiz bir kan aktı uyandı millet
Tekbir sesleriyle yok oldu zillet
Küfrün düzenini sarstı Hizbullah
 
Tarihe kazıdık biz direnişi
Mazlumun öfkeli yüzü Hizbullah
Yeniden başladı zulmün bitişi
Adalet yolunda rehber Hizbullah
 
Yeryüzü şahid ol yiğit erlere
Korkuyu bilmeyen bu yüreklere
İslama küfreden hayin dillere
Cehennem yolunu açtı Hizbullah
 
Tarihe kazıdık biz direnişi
Mazlumun öfkeli yüzü Hizbullah
Yeniden başladı zulmün bitişi
Adalet yolumda rehber Hizbullah  (Şehitler Kervanı 7/7)
 

 
  83. Küçük Alim
 
Küçük Alim gelmedi bugün güllerim yaslı
Kara gözlüm nerdesin annenin gözü yaşlı
Bir başka baharda mı gülecek gözlerimiz
Bir baba mermisi mi görecek yüreğimiz
 
On dürdünde gül yüzlüm yine bahar gelecek
Göreceksin şehadet ne müjdeler verecek
Can verdiğin toprakta kimbilir ne kadar gül
Nice Fuat, Hanifi, Aliler can verecek
 
Bir başka baharda mı gülecek gözlerimiz
Bir baba mermisi mi görecek yüreğimiz
 
Senin derdin başkadır dilin dönmüyor Alim
Ellerim savaştadır öfkem dinmiyor Alim
Bir baba mermisiyle islam için ölüme
Selam küçük şehidim lanet olsun zulüme
 
Bir başka baharda mı gülecek gözlerimiz
Bir baba mermisi mi görecek yüreğimiz  (Şehitler Kervanı 7/8)
 
 

 
84. Şehid Muhsin ile Hamdullah
 
Dağlarda kafirin sesi dolaşır
Zillet perde perde halkın üstünde
Korkulu gözlere yaşlar karışır
Bir gündüz vaktinde çınar yolunda
 
Şeytanın kibridir kafir yüzünde
Hayin bir katildir durmaz sözünde
Birazdan katliam Haccac izinde
Yüzlerde umut yok çınar yolunda
 
Umut Hizbullahtır gözüktü ışık
Muhsin ve Hamdullah Allah’a aşık
İki yiğit mümin cesaret azık
Sessizlik bozuldu çınar yolunda
 
Bir destan yaşanır insanlar gözler
Kurşunlar hedefte kafire gider
Hayinler şaşkındır Allah’u ekber
Hizbullah önünde çınar yolunda
 
Yer suskun gök suskun namlu konuşur
Burda iman ile küfür vuruşur
Mümin şehadetle hakka kavuşur
Kafir cehenneme çınar yolunda
 
Ey Muhsin tarifler az gelir sana
Yiğit Hizbullahi aşık Kur-an’a
Şehadet ödülü layık olana
Kurşunlarla gelir çınar yolunda  (Şehitler Kervanı 7/9)
 

85. Şehid  Abdullah ve Abdulcelil
 
Gülistanın iki gülü
Derde düşürdü bülbülü
Şehid oldu Abdullah ve Abdulcelil
 
Bülbül gülü solmuş gibi
Dertli dertli dönüp durdu
Vurulunca Abdullah ve Abdulcelil
 
Bülbülle gül sözleştiler
Rahmet dolu bir baharda
Buluştular Abdullah ve Abdulcelil
 
Fitne fesat tarlasının
Suyu zehiri kurudu
Vurulunca Abdullah ve Abdulcelil
 
Diyarbakır yas bağladı
Gönül sitemle ağladı
Vurulunca Abdullah ve Abdulcelil
 
Biri güldü biri bülbül
Dayanmazlar ayrılığa
Şehid oldu Abdullah ve Abdulcelil  (Şehitler Kervanı7/10)
 

86. Şehid Muhammed Nur
 

Özgürlük savaşında işkenceye direniş
Hizbullahi tavırdır diyordu Muhammed Nur
Genç yaşta şehadetle dünyaya veda ediş
Peygamber mirasıdır diyordu Muhammed Nur
 
Şeriatın yolunda fedadır Muhammed Nur
Tağuta karşı çetin halkına şefkatlidir
Hizbullahın tarihi direniş tarihidir
Özgürlük kanla gelir bilmekte Muhammed Nur
 
Aslan kafese konmuş sorguda Muhammed Nur
Ve tekbirler tekbirler o işkence anında
Aziz biziz ey tağut bunlar kalmaz yanında
İntikamın şiddetli olacak Muhammed Nur
 
Ey kemalist putperest yeter döktüğün kanlar
Gün gelir uyutulmuş mazlum halk seni anlar
Sonunu getirecek yaptığın bu zindanlar
Kanım seni boğacak demekte Muhammed Nur   (Şehitler Kervanı 7/11)
 
 
 87. Şehid Murat ve Veysi
 
Ey islam güneşi seninle doğduk
Şehadetle sarstık küfrün tahtını
Muratla Veysiyle biz şeref bulduk
Sildik Kürdistanın kara bahtını
 
Biz Hizbullahiyiz izzet bizimdir
Tarihler şahittir kıyamımıza
Hüseyin bizimdir Habil bizimdir
Kanla sahip çıktık islamımıza
 
Murat Kur-an dersi verdi camide
Veysiye şehadet Kadir gecesi
Bir öfke kıyamın lalelerinde
Küfür rezil oldu hemen ertesi
 
Biz Hizbullahiyiz tanıyın bizi
Şehadet bizlere şandır şereftir
Anlımızda nurdur secdenin izi
Artık size kalan yanlız zillettir  (Şehitler Kervanı 7/12)
Susanıngülleri 2006 - 2017 © | Tüm Hakları Saklıdır | RSS