Şehitler Kervanı 8

88. Kıyam Erlerine Selam
 
Ölü kalbe hayat veren
Kuraklıkta çiçek deren
Aşkla zulmü yere seren
Kıyam erlerine selam
 
İdil’e Ata, Said’e
Zulme dur diyen şehide
Sevdalı bunca agide (yiğit)
Kıyam erlerine selam
 
Cizre sana gerek sefa
Hainle buldun mu vefa
Molla Zeki ve Yusuf’a
Kıyam erlerine selam
 
Ceylanpınardan Piran’a
Bingölde şehid olana
Şehid Susaya Silvan’a
Kıyam erlerine selam
 
Nifak gizlenmiş yılandı
Amedim kana bulandı
Direnen aziz olandı
Kıyam erlerine selam
 
Ey şehid müjdeler sana
Bak gülümseyen Batmana
Zulmün gücünü kırana
Kıyam erlerine selam   (Şehitler Kervanı 8/1)
 


89. Şehid Hacı 
 
Ey bahar gecesi karalar bağlar
Bulutlar ağlasın şimşekler çaksın
Dertli gönül aşkla kendini dağlar
Ateşten sözlerin zalimi yaksın
 
Gökte sevinç rahmet sağınağıdır
Yürekler duada kan şafağıdır
Dağılan hileler şeytan ağıdır
Ey silvan şehadet üstüne aksın
 
Kemale yürüyüş dahi baş tacı
Şehadet put kıran gönül ilacı
Rahmet denizinde gülümser hacı
İhanet düştüğü zillete baksın
 
Bir kadir gecesi sarsıldı Silvan
Şehadet Hacının gönlüne derman
Hakka giden şahid yaralı Kur-an
Ayetler nifağın gözünde çaksın
 
Ey gülistan kanla yeşerdi çiçek
Müjde sana Hacı Silvan gülecek
Hayinler katiller ateş yiyecek
Sen ise dostlarla buluşacaksın   (Şehitler Kervanı 8/2)
 

90. Dünyaya Adalet Kattın 
 
Şehid çıra oldun bize
Ufkumuzu aydınlattın
Tağutlar hep geldi dize
Dünyaya adalet kattın
 
Kanınla destanlar yazdın
Elbet bizde yanacağız
Şehadet erişilmez hazdın
Yoluna baş koyacağız
 
Şehid çıra oldun bize
Ufkumuzu aydınlattın
Tağutlar hep geldi dize
Dünyaya adalet kattın
 
Gah Cafersin gah Hüseyin
Siper olursun Kur-an’a
Veysi Metin ya Fahrettin
Müjde verirsin Cihana
 
Şehid çıra oldun bize
Ufkumuzu aydınlattın
Tağutlar hep geldi dize
Dünyaya adalet kattın   (Şehitler Kervanı 8/3)
 

91. Şehid Abdusselam 
 
Abdusselam haykırdı Allah Allah diyerek
Şehadeti isterim şehadeti diyerek
 
En acı işkenceye göğsünü gerdirerek
Küfre meydan okudu Hizbullahım diyerek
Abdusselam haykırdı Allah Allah diyerek
Şehadeti isterim şehadeti diyerek
 
Kafirler hayret etti senin cesaretine
Katılanlar çok oldu haykırış davetine
Herkesi imrendirdin herkesi sen kendine
Hizbullahi müslüman selam ey Abdusselam
 
Abdusselam haykırdı Allah Allah diyerek
Şehadeti isterim şehadeti diyerek
 
İnim inim inlettin tağutun zindanını
Zalimler cirit atar boş bulunca meydanı
Üzüntüler içinde bıraktın sen seydanı
Hizbullahi kahraman ey şehid Abdusselam
 
Abdusselam haykırdı Allah Allah diyerek
Şehadeti isterim şehadeti diyerek    (Şehitler Kervanı8/4)
 


92. Şehid Ata 
 
Ağla ağla ey gönül
Ağlamanın vaktidir
Sus ya ey garip bülbül
Dertten yandın oldun kül
 
Ata, Ata ey şehid Ata
Kalmaz bunlar asla tağuta
 
Açmayın kanlı güller
Senin solma vaktindir
Soldu açmaz sümbüller
Ağıtlar yakar diller
 
Ata, Ata ey şehid Ata
Kalmaz bunlar asla tağuta
 
Hizbullahi yiğitsin
Şehid Muhammed Ata
Bir kurşun öfkesiydin
İşledin derin derin
 
Ata, Ata ey şehid Ata
Kalmaz bunlar asla tağuta
 
Kafire bir derman var
Hizbullahın mermisi
Kaçıp kurtulmak hayal
Rüştü sizlere misal
 
Ata, Ata ey şehid Ata
Kalmaz bunlar asla tağuta   (Şehitler Kervanı 8/5)
 
 
93. Şehid Sertib
 
Sertibin feryadı vardır
Uyanmaz  mı diyor ümmet
Kalpte islam yeri dardır
Onun yeri şer-i devlet
 
Ayetlerle dirilelim
Yaylarımızı gerelim
Hedef büyümüş karşıda
Yine onu devirelim
 
Küfür dediğin nedir ki
Küften ibarettir bilki
Zafer senin olur elbet
Yenilir aslana tilki
 
Sertibin feryadı vardır
Uyanmazmı diyor ümmet
Kalpte islam yeri dardır
Onun yeri şeri devlet
 
Haci, Molla Şeyhlerimiz
Yaşlı çocuk gençlerimiz
Hep beraber kıyam edin
Resulullah önderimiz
 
Sertibin feryadı vardır
Uyanmazmı diyor ümmet
Kalpte islam yeri dardır
Onun yeri şeri devlet    (Şehitler Kervanı 8/6)
 

94. Ey Cevher

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde göz yaşları gibiydi yağmur. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih kanlara bulanmış, tertemiz bedenleri sayarken, kurak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk göz yaşlarıyla kutsanmış, mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda elveda hüzün şimdi kıyam zamanıdır. Şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol kaybol ihanetin iğrenç iklimi.
Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hucüm ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskofun. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil kafkasyanın korkusuz arslanı. Yiğit iman senin özgürlük çağrına Lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler. Lebeyk dedi bir Cevher. Varsın uçaklarla vursun kahpe Moskof, füzelerle vursun. Kavga yürek ister, ey Cevher. Sevda ister delicesine, iman ister. Ey Cevher özgürlüğe adanmış güzel mücahid, bilki senin destanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek, dört bir yanına dünyanın. Bilki toprak bir çoşkun cezbenin gülümseyişinde. Sana selam duruyor.
Ve bizler yani Hizbullahiler, kıyam dergahında senin yüzünü dostların arasında görüyoruz. Selam olsun sana ve tüm şehidlere
 
Selam olsun sana çeçen şehidi
Destanınla titrer kafkas dağları
Yılladır görmedi böyle yiğidi
Hıçkırır sarsılır kafkas dağları
 
Ey Şamil torunu ey yiğit Cevher
Şehadetle toprak alnından öper
Kafir Moskof sanır bu kıyam biter
Oysa cevher dolu kafkas dağları
 
Zulmün karşısında izzetle durdun
Mümince direndin mümince vurdun
Mazluma şevk verdin gönüle taht kurdun
Sana kucak açtı kafkas dağları
 
Ey Şamil torunu ey yiğit cevher
Şehadetle toprak alnından öper
Kafir Moskof sanır bu kıyam biter
Oysa cevher dolu kafkas dağları
 
Şehadet ödülü sana yar oldu
Kıyamınla dünya Rusa dar oldu
Oturmak tartışmak bize ar oldu
Şehadet çağrısı kafkas dağları
 
Ey Şamil torunu ey yiğit cevher
Şehadetle toprak alnından öper
Kafir Moskof sanır bu kıyam biter
Oysa cevher dolu kafkas dağları    (Şehitler Kervanı 8/7)
 


95. Şehid Sadullah ile Maşallah
 
Yaz güneşi sıcağında
Ter var fakir lokmasında
İki mazlum şehid eyvah
Başnik köyü tarlasında
 
İki mazlum taze insan
Şehid edildiler aman
Sadullah ile Maşallah
Hak yolunda verdiler can
 
Ağla sen ey ümmet ağla
Ağlayıp karalar bağla
Sadullah ile Maşallah
Şehid düştüler tarlada
 
Ey kardeşimiz Sadullah
Ve ey bacımız Maşallah
Kafirler istemese de
Hakim olacak Hükmullah
 
Susa Beheşti Zehramız
Gururumuz baş tacımız
Sadullah ile Maşallah
Bilinki durmaz davanız
 
Yolunuz şehidler yolu
Ümmetin bükülmez kolu
Kalkmış kıyama Hizbullah
Tarihi Maşallah dolu   (Şehitler Kervanı 8/8)
 

96. Ne Kadar Özledik
 
Anılarda gönüllerde kaldın sen
Resimlerde destanlarda kaldın sen
Ağıtlarda her nefeste kaldın sen
Ne kadar özledik seni bir bilsen
 
Sen ey şehid özlemin var içimde
Gelebilsem bende günün birinde
Makamına bir tekbirle dilimde
Yürek yakar hasretindir içimde
 
Nasip olmaz herkese şehid olmak
Hak edene verir bu hakkı hak
Hak yolunun yolcusuna mustahak
Gayrısına çok uzaktır çok uzak
 
Haydi kalkın Hizbullahi neferler
İnkılabın müjdesidir şehidler
Kanlarıyla pek yakındır zaferler
Şehadet yolunu açtı Yasirler
 
Anılarda gönüllerde kaldın sen
Resimlerde destanlarda kaldın sen
Ağıtlarda her nefeste kaldın sen
Ne kadar özledik seni bir bilsen
 
Ey şehadet güzelliğe büründün
Kardeş oldun bacı oldun göründün
Cennetten gül kokuları süründün
Yıllar sonra bir kez daha göründün
Sen ey şehid özlemin var içimde
Gelebilsem bende günün birinde
Makamına bir tekbirle dilimde
Yürek yakar hasretindir içimde
 
Anılarda gönüllerde kaldın sen
Resimlerde destanlarda kaldın sen
Ağıtlarda her nefeste kaldın sen
Ne kadar özledik seni bir bilsen   (Şehitler Kervanı 8/9)
 


97. Şehid Oldular 
 
Asırların küfür perdelerini
Aydınlatan şehid nurlu mektebi
İslamın küfürle cihad şevkini
Yeşerten müminler şehid oldular
 
Şehid oldular şehid oldular
Susada müminler şehid oldular
Şehid oldular şehid oldular
Camide mazlumlar şehid oldular
 
Susada yiğitler uzandı güle
Kan küfür dökülür kapıldı sele
Tağutları sarsan bir mücadele
Başlatan müminler şehid oldular
 
Şehid oldular şehid oldular
Susada müminler şehid oldular
Şehid oldular şehid oldular
Camide mazlumlar şehid oldular
 
Hüseyin kıyamı halisçe feryat
Candan fedarkarlık varisçe iz var
Şehadet mektebi ölümsüz hayat
Okuyan müminler şehid oldular
 
Şehid oldular şehid oldular
Susada müminler şehid oldular
Şehid oldular şehid oldular
Camide mazlumlar şehid oldular
 
Şehadet çağrıdır çağlardan beri
Ölümsüz abide Susa eseri
Şehidleri aziz ümmet rehberi
Sahabeler gibi şehid oldular
 
Şehid oldular şehid oldular
Susada müminler şehid oldular
Şehid oldular şehid oldular
Camide mazlumlar şehid oldular  (Şehitler Kervanı 8/10)
 


98. Gül Ekersin Anne  
 
Bir seher vaktinde döneceğim ben anne
O zaman bağrına basıp koklarsın beni
Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle
Beni gömdüğün yere gül ekersin anne
 
Bak kana bulanmış Kerbela çölüne
Ne çektiğini sor şaşkın Fırat nehrine
Gör neler yapılmış atamız Hüseyine
Şehadet aşkımı o an anlarsın anne
 
Tekbirle yırtılan gece karanlığında
İhanetin mermileri patlar ard arda
Bir yiğit Hüseyin daha doğar Susada
Haziran yirmi altı dünya şahid anne
 
Bir seher vaktinde döneceğim ben anne
O zaman bağrına basıp koklarsın beni
Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle
Beni gömdüğün yere gül ekersin anne   (Şehitler Kervanı 8/11)
 

99. Firdevs Mekanı 
 
Şanlı Hizbullahi takvalı kitle
Kardeş bağlılığı ancak müminle
Küfürle etti sert mücadele
Tağutu yıkmaya olur vesile
 
Silahı kuşanır cihad kervanı
Cephesi de cenktir hüner meydanı
Rabbin huzurunda şahid al kanı
Müjdesi cennettir firdevs mekanı
 
Tutkuyla kalpleri hep oyalanan
Sanırlar serveridir güzel mekan
Görmez mi göçtüler sayısızca can
Yeryüzü tellerle dolu kabristan
 
Silahı kuşanır cihad kervanı
Cephesi de cenktir hüner meydanı
Rabbin huzurunda şahid al kanı
Müjdesi cennettir firdevs mekanı
 
Cihad aşkı düşmüş bizim kalplere
Amaç dini hakim kılmak her yere
Zindan medresedir mücahidlere
Şehadet götürür bizi zafere
 
Silahı kuşanır cihad kervanı
Cephesi de cenktir hüner meydanı
Rabbin huzurunda şahid al kanı
Müjdesi cennettir firdevs mekanı   (Şehitler Kervanı 8/12)
Susanıngülleri 2006 - 2017 © | Tüm Hakları Saklıdır | RSS